QUÁ TR̀NH H̀NH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

 

 

    

 

 

Nhà  Thờ Đầu Tiên

     Năm 1970

Giáo xứ Lộc Ḥa

 

Địa Dư: Giáo xứ Lộc Ḥa thuộc ấp Lộc Ḥa, xă Tây Ḥa, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

Diện Tích: 128 ha.

Đông giáp xứ Tâm An,

Tây giáp xứ Vườn Ngô,

Nam giáp Suối Dâu,

Bắc giáp Suối Cống Bi.

Dân Số: 7.260 giáo dân, chia ra 5 giáo họ: Fatima, Lộ Đức, Giuse, Thánh Tâm, Vô Nhiễm.

 Các linh mục chánh xứ:

           Giuse Đinh Tuấn Ngạn   (1970 - 1973)

           Giuse Phan Trọng Hanh  (1973 - 1975)

           Đaminh trần Văn Minh   (1975-2010)

Linh mục đương nhiệm:

          Lm. Giuse Nguyễn văn Tăng ( 2010 -  đến nay)

          

 Quá tŕnh h́nh thành và phát triển:

 Vào đầu 1969 linh mục Giuse Đinh Tuấn Ngạn sáng lập trại hiệp cư Lộc Hoà, cùng với một số người dân thành thị đổ về lập nghiệp, khai hoang vùng đất rừng lập vườn rẫy. Ngày 16.06.1970 v́ nhu cầu mục vụ nên trại hiệp cư Lộc Hoà được chính thức nâng lên thành giáo xứ Lộc Hoà.  Bổn mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do linh mục Giuse Đinh Tuấn Ngạn là linh mục xứ tiên khởi với ngôi nhà thờ được dựng lên từ những vật liệu thô sơ. Hiện nay số giáo  dân  trong giáo xứ là 7.260 người và được chia làm 5 họ: Fatima, Lộ Đức, Thánh Tâm, GiuSe và Vô Nhiễm do linh mục Giuse Nguyễn Văn Tăng dẫn dắt.

 

 

 Các cơ sở và sinh hoạt của giáo xứ:

   Sau 40 năm nh́n lại giáo xứ Lộc Hoà nay đă có cơ sở vật chất khang trang và kiên cố: nhà thờ (1988), tháp chuông (1997), nhà xứ, đài Đức Mẹ, đài Thánh Giuse . Trong giáo xứ có 2 tu viện : tu viện Đa Minh  Rosa  Lima, Miền Mân Côi - Thái B́nh  và tu viện  Ḍng Thánh Tâm Huế . Bằng chính cuộc sống của ḿnh, mỗi giáo dân trong giáo xứ là một chứng nhân về Chúa KiTô cách thiết thực nhất bằng cuộc sống thân thiện, không phân biệt Công giáo với những gia đ́nh lương dân, số tân ṭng được rửa tội năm 2011  là  95 người .

 

 

 

Hiện nay trong giáo xứ có khoảng  200 em đang học tại các trường đại học và cao đẳng của thành phố và các em c̣n lại vẫn  được sự quan tâm của Linh mục xứ và Ban hành giáo trong giáo xứ động viên các em  tiếp tục đi học.

 Dự án phát triển giáo xứ:

Cha chánh xứ cùng bà con giáo dân giáo xứ đang thi công xây dựng  Ngôi Nhà Mục Vụ  Giáo xứ :  dài 42m  X  10 m   X  06 m  : Một trệt  02 lầu , gồm 29 pḥng học và hội trường  để sinh hoạt  giảng dạy giáo lư cho trên 1150 em học sinh các lớp: từ Khai Tâm đến  Gl. Sống Đạo .

 

 

Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Lộc Ḥa

2011 – 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H́nh Cha Giuse Nguyễn Văn Tăng

Gởi về VP. TGM Xuân Lộc