TỔ CHỨC GIÁO PHẬN

Sinh hoạt Giáo phận Xuân Lộc được tổ chức (tham chiếu: giáo luật 1983, Q.2 P.2, tiết 2 d. 460 – 555)

 

.- Đức Giám mục Giáo phận

Xuân lộc

Đaminh NGUYỄN CHU TRINH

 1. Hội Đồng Linh Mục (x.Gl. đ.495-501; nội quy HĐLM)

2.Ban Tư Vấn ( x. Gl. . đ.502)

3.Hội Đồng Mục Vụ (x.Gl. đ. 511 – 514)

4.Hội Đồng Kinh Tế và Quản Lư ( x.Gl.đ.492-494)

 

Lm.Vinhsơn Đặng Văn Tú

Tổng Đại Diện Gp Xuân Lộc

BAN TƯ VẤN

CÁC LINH MỤC QUẢN HẠT

VÀ CÁC LINH MỤC TRƯỞNG BAN TRONG GIÁO PHẬN

*CÁC ỦY BAN MỤC VỤ

Trong Giáo Phận Xuân Lộc

1-BAN LINH MỤC

Lm. Đặc trách: Phaolô Nguyễn Văn Đông

2-BAN CHỦNG SINH

Lm.Giám Đốc Giuse Nguyễn Năng

Lm. đặc trách Tu sinh: Giuse Đệ Đoàn Viết Thảo

3-BAN TU SĨ

Lm.đặc trách: Đaminh Nguyễn Viết Tiên

4-BAN GIÁO DÂN

Lm.đặc trách: Vinh sơn Đặng Văn Tú

5-BAN BÁC ÁI  XĂ HỘI

Lm.đặc trách: Giuse Nguyễn Văn Uy

6-BAN LOAN BÁO TIN MỪNG

Lm.đặc trách: Đaminh Trần Xuân Thảo

7-BAN THÁNH NHẠC & NGHỆ THUẬT THÁNH

Lm.đặc trách: Vinh sơn Phạm Liên Hùng

8-BAN PHỤNG TỰ

Lm.đặc trách: Gioan B. Nguyễn Văn Hưng

9-BAN GIÁO LƯ ĐT

Lm.đặc trách: Gioan B.Đinh Tiến Hướng

10-BAN VĂN HOÁ & TT

Lm đặc trách:  Giuse Nguyễn Văn Tăng

11-BAN  TR.G. DI DÂN

Lm.Vinhsơn Nguyễn Thành Công

12-BAN TƯ PHÁP

Lm.đặc trách :Vinh sơn Đặng Văn Tú

& Lm.Gb. Nguyễn Đăng Tuệ: Chánh án Toà án Hôn Phối.

13-BAN QỦAN LƯ

Lm Tổng Đại Diện & Lm. Giuse Hoàng Văn Đoán

14-BAN VĂN PH̉NG

Chưởng Ấn TGM : Lm. Tôma Vũ  Đ́nh  Hiệu

Kiêm Chánh Văn pḥng.

Lm.Fx.Đỗ Đức Lực,Văn Pḥng.

 . CÁC GIÁO HẠT

Trong Giáo Phận Xuân Lộc

Hiện nay có mười hai (12) Giáo hạt:

Thống Kê  giáo phận năm 2007:

 

1-Giáo Hạt AN B̀NH:

-Cha  Quản Hạt : Giuse Nguyễn Văn Tăng

14 giáo xứ ,  48.208 giáo dân. 14 linh mục triều, 1 lm. Ḍng TT, 10 chủng sinh, 86 nữ tu, 01 nam tu sĩ.12 cộng đoàn ḍng tu.

 

2-Giáo Hạt BIÊN HOÀ

-Cha Quản Hạt: Philipphê Lê Văn Năng

 :12 giáo xứ,2 giáo họ, 43.243 giáo dân, 18 linh mục, 11 chủng sinh, 62 nữ tu.08 cộng đoàn ḍng tu.

 

 

3- Giáo Hạt GIA KIỆM :

-Cha Quản Hạt : Giuse Nguyễn Việt Tiến

 21 giáo xứ, 2 giáo họ, 108.297 giáo dân,  27 linh mục, 5 lm ḍng, 61 chủng sinh, 158 nữ tu, 11 nam tu sĩ. 25 cộng đoàn ḍng tu.

 

4- Giáo Hạt HỐ NAI :

-Cha Quản hạt: Đaminh Trần Xuân Thảo

 17 giáo xứ , 62.720 giáo dân, 19 linh mục triều, 2 lm. Ḍng,

27 chủng sinh, 318 nữ tu, 27 nam tu sĩ.09 cộng đoàn ḍng tu.

 

5- Giáo Hạt HOÀ THANH :

-Cha Quản Hạt : Giuse Nguyễn Văn Uy

13 giáo xứ, 01 giáo họ, 46.076 giáo dân, 16 linh mục triều, 4 lm.ḍng, 17 chủng sinh , 181 nữ tu.09 cộng đoàn ḍng tu.

 

 

6- Giáo Hạt LONG THÀNH :

-Cha Quản hạt: Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng

18  giaó xứ , 10 giáo họ, 43.413 giáo dân, 19 linh mục triều, 18 lm.ḍng, 15 chủng sinh, 104 nữ tu sĩ, 47 nam tu sĩ. 19 cộng đoàn ḍng tu.

 

 

7- Giáo Hạt PHƯƠNG LÂM :

-Cha  Quản hạt : Antôn Nguyễn Tuế

 12 giáo xứ, 07 giáo họ, 83.348 giáo dân, 18 linh mục.

19 chủng sinh, 68 nữ tu, 6 nam tu sĩ. 09 cộng đoàn ḍng tu.

 

8- Giáo Hạt PHƯỚC LƯ :

-Cha Quản hạt :Giuse Nguyễn Văn Học

 13 giáo xứ , 01 giáo họ;  18.704 giáo dân, 11 linh mục triều, 8 lm ḍng. 05 cộng đoàn ḍng tu. 5 chủng sinh, 40 nữ tu, 42 nam tu sĩ.

 

 

9- Giáo hạt PHÚ THỊNH :

-Cha Quản Hạt: Giuse Đinh nam Hưng

18 giáo xứ, 04 giáo họ, 70.530 giáo dân, 21 linh mục triều, 02 lm.ḍng, 16 chủng sinh, 92 nữ tu, 15 nam tu sĩ , 6 cộng đoàn ḍng tu.

 

 

10- Giáo Hạt  TÂN MAI  :

-Cha Quản hạt : Giuse Nguyễn Kim Đoan

 15 giáo xứ,01 giáo họ,  60.928 giáo dân21 linh mục,22 chủng sinh, 236 nữ tu. 10 cộng đoàn ḍng tu.

 

 

11- Giáo Hạt TÚC TRƯNG :

-Cha Quản hạt: Phêrô Lưu Thành Tâm

13 giáo xứ,09 giáo họ,  71.652 giáo dân, 09 linh mục triều,08 lm.ḍng, 14 chủng sinh, 72 nữ tu, 18 nam tu sĩ. 13 cộng đoàn ḍng tu.

 

 

12- Giáo Hạt XUÂN LỘC :

-Cha Quản Hạt: Đaminh Ngô Công Sứ

 44 giáo xứ, 06 giáo họ, 159.223  giáo dân ; 58 linh mục triều, 10 lm. Ḍng, 58 chủng sinh, 176 nữ tu, 15 nam tu sĩ. 32 cộng đoàn ḍng tu.

 

 

 Tổng Kết : Năm 2007 giáo phận Xuân Lộc gồm có :

209 giáo xứ và 44 giáo họ

282 linh mục triều và 85 linh mục ḍng. Số linh mục làm mục vụ : 257. Hưu: 32

Tc:  367 linh mục trong các giáo hạt.

Chủng sinh: 275

Nam tu sĩ : 183

Nữ tu sĩ :  1.593

Giáo dân : 816.342 .

Giáo lư Viên : 8.821

TV .BHG : 1.381