Lễ tạ ơn công bố sắc phong Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú
 
     
Đức Ông Vinhsơn Đặng Văn Tú, Đc Giuse Nguyễn Năng, Đc Tôma Vũ Đình Hiệu