Sách
Tên Sách Tác Giả  
Triết Học Đông Phương Nguyễn Mạnh Tăng  
Lịch Sử Triết Học Tây Phương Nguyễn Mạnh Tăng  
Tôn Giáo Học Nguyễn Mạnh Tăng  
Sống Với Niềm Tin (Giáo Lý Dự Tòng) Nguyễn Mạnh Tăng   
Đường Vào KiTô Giáo Nguyễn Mạnh Tăng   
Kỷ Yếu Bắc Ninh Tăng Việt Yên  
Giáo Lý Hôn Nhân Lm Tâm Anh  
Đôi nét hội nhập văn hóa Quan Họ Bắc Ninh Tăng Việt Yên  
Bông Hồng Dâng Mẹ Tăng Việt Yên