Thơ
Tên Sách Tác Giả  
Hiến Lễ Đời Linh Mục Tâm Anh
Nghĩ Về Linh Mục Tâm Anh  
Khai Sinh Tâm Anh
Thi Ca Têrêsa  Tâm Anh  
Những bài thơ về mẹ Nguyễn Duy - sưu tầm