TÂM ĐẦU Ý HỢP SAO LY DỊ


Có một đôi vợ chồng người Do thái kia đến gặp một Rabbị để xin ly dị nhau. Rabbị hỏi bà vợ:
    - Bà có muốn ly di chồng bà hay không?
    - Dạ thưa có!
Quay sang người đàn ông, Rabbị lại hỏi:
    - Ông có muốn ly dị bà vợ này hay không?
    - Dạ thưa, tôi muốn lắm!
Rabbị liền nói với đôi vợ chồng:
    - Tôi thấy ông bà rất là tâm đầu ý hiệp với nhau, cùng một quan điểm và ước muốn như nhau. Vậy ông bà hãy về nhà và tiếp tục sống chung hòa thuận với nhau!