Mục lục

DÁM NHẬN LỖI


    George Washington, tổng thống đầu tiên của Hiệp chủng quốc Hoa kỳ, người có công đưa nước Mỹ đến độc lập, tự do và phồn thịnh. George cũng nổi tiếng là người luôn biết phục thiện và yêu sự thanh liêm.
Ngày kia, khi còn nhỏ, cậu George ra vườn làm cỏ vô tình chặt đứt cây anh đào mà mẹ rất quý. Khi cha cậu thấy cây anh đào bị chặt, liền hỏi:
    -Con có biết ai là người chặt cây anh đào không?
George suy nghĩ rồi trả lời:
    -Chính con là người chặt cây anh đào, xin cha cứ phạt con!
Và George rất ngạc nhiên khi nghe cha nói:
    -Điều con làm là một điều lỗi, nhưng con đã chữa được điều lỗi đó là khi con dám nhận lỗi.