ĐỪNG QUÁ THAM LAM


Philip Parham thuật câu chuyện về một kỹ nghệ gia giàu có mất yên tĩnh khi thấy một ngư phủ ngồi bịếng nhác bên cạnh thuyền mình. Ông hỏi:
    - Tại sao anh không ra ngoài khơi đánh cá?
Ngư phủ đáp:
    - Vì tôi đã đánh đủ cá cho hôm nay.
Phú gia hỏi:
    - Tại sao anh không bắt cho nhiều cá hơn mình câu?
    - Tôi sẽ dùng chúng làm gì?
Phú gia trả lời nôn nóng:
    - Anh có thể kiếm thêm tiền về mua thuyền tốt hơn hầu có thể ra sâu hơn và bắt nhiều cá hơn. Anh có thể mua lười bằng ni lông, bắt nhiều cá hơn và kiếm thêm tiền. Chẳng bao lâu anh sẽ có cả một đoàn thuyền và giàu có như tôi.
Ngư phủ hỏi:
    - Rồi, tôi bịết làm gì?
Kỹ nghệ gia nói:
    - Anh có thể ngồi xuống vui hưởng cuộc đời.
Ngư phủ đáp trong lúc bình thản nhìn ra bịển cả:
    - Thế ông tưởng tôi bây giờ đang làm gì đây?
Chúng ta cười thầm. Tuy nhiên câu chuyện có làm nổi bật một chân lý quan trọng. Nếu chúng ta sống chỉ cốt tích trữ của cải vật chất: chúng ta sẽ chẳng bao giờ có đủ. Chúng ta sẽ làm việc cuồng nhiệt hơn cho đến chừng chúng ta ngã gục xuống. Đời sống giá trị hơn của cải. Hãy học tập tin cậy đầy đủ hơn nơi Thưọng Đế, Đấng ban cho chúng ta mọi sự để an hưởng. Lời Chúa dạy:" Hãy đề phòng, đừng để lòng tham lôi cuốn. Vì đời sống con người không cốt ở chỗ giàu có dư dật đâu!" (Luca 12,15).